2024.01.25. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2024. január 25-én (csütörtökön) 15.00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Ferencváros Településképi arculati kézikönyve és Településképi rendelete kifüggesztés előtti szövegtervezetének bemutatása
19/2024. sz. előterjesztés ((meghívóhoz mellékelve)

19_24    Melléklet (460Mb!)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2024. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
10/2024., 10/2-3/2024. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

10_24    10_2_24    10_3_24    10_4_24    10_24_M01    10_24_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
9/2024., 9/2/2024. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

9_24    9_2_24    9_3_24    9_24_M01    9_24_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ APD Real Estate Kft-vel kötendő Településrendezési szerződés
16/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

16_24    16_24_M01_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Javaslat a 2024. évi elidegenítési címjegyzékre
8/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

8_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ A településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
18/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

18_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Javaslat a Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány megszüntetésére
21/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

21_24    21_24_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Javaslat automata locsolórendszer kerületi közparkokban történő kiépítésére vonatkozó felmérés elkészítésére
13/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

13_24

Előterjesztő: Csóti Zsombor önkormányzati képviselő
Takács Máriusz önkormányzati képviselő

9./ A Budapest IX kerület Üllői út 159. szám alatti épület 2023. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-18/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_18_24    Sz_18_24_M01    Sz_18_24_M02    Sz_18_24_M03    Sz_18_24_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztatás veszélyes hulladékgyűjtési akció szervezéséről
Sz-7/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_7_24

Előterjesztő: Árva Péter elnök

2./ Haller parki kiszolgáló pavilon kivitelezési munkáinak jelenlegi állása, bemutatása
Sz-28/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_28_24

Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető

3./ Tájékoztató a fakivágásokról
Sz-6/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_6_24    Sz_6_24_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ Tájékoztató a VIK 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-10/2024. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Árva Péter elnök

Budapest, 2024. január 23.

Árva Péter s. k.
elnök

Top