2023.01.26. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 26-án 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
5/2023., 5/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

5_23    5_2_23    5_23_M01    5_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat „életjáradéki szolgáltatásról” szóló …/2022 (…) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)
7/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

7_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

3./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló rendelet (I. forduló)
8/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

8_23

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

4./ Javaslat egyes önkormányzati rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításának hatálybalépésével összefüggő módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
23/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

23_23

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

5./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására (egyfordulóban)
24/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

24_23

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, a Házbizottság elnöke

6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
6/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

6_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

7./ Javaslat Magyarország Kormánya által hozott rendeletek alapján rezsivédelemben nem részesülő önkormányzati bérlakások fogyasztóinak rendkívüli rezsitámogatásáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelet megalkotására (első forduló)
9/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

9_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Javaslat a Középső-Ferencváros rehabilitációs terület kerületi építési szabályzatáról szóló 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítással kapcsolatos főépítészi feljegyzés elfogadására
10/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

10_23    10_23_M01    10_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ A FEV IX. Zrt. 2023. évi üzleti terve
12/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

12_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Pataki Márton, az igazgatóság elnöke

10./ Döntés Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásáról és létszámáról
13/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

13_23 13_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a CF Pharma Gyógyszergyártó Kft-ben lévő üzletrészének értékesítése
14/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

14_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti- vagy tulajdonjogának megszerzésére
15/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A melléklet a Szervezési csoportnál megtekinthető.)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézménye k (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2023. évi nyári és téli nyitvatartási rendje
16/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

16_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Javaslat alapítványi pályázati program elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
4/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

4_23    4_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

15./ A 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével kapcsolatos önkormányzati vélemény
17/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

17_23    17_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ Kisajátítást helyettesítő térítésmentes területátadás a Magyar Állam részére (Budapest 38086/65 hrsz. alatti 4802 m² összterületű kivett közterület művelési ágú ingatlan 59 m² nagyságú területe)
18/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

18_23 18_23_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Az Imre utca Ligeti György utcává történő átnevezésével kapcsolatos döntés
19/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

19_23    19_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Javaslat a Képviselő-testület 377/2022. (X.13.) sz. határozatának visszavonására
20/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

20_23

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

19./ Fegyelmi eljárás kezdeményezése Baranyi Krisztina polgármester ellen
22/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Gyurákovics Andrea önkormányzati képviselő

20./ Önkormányzati hatósági ügyek
21/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2023. január 19.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top