2023.06.21. – Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának 2023. június 21én (szerdán) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:
1./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
117/2/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

117_2_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
146/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

146_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
150/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

150_23    150_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához
151/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

151_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
152/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

152_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

6./ Javaslat alapítványi pályázati programok elszámolásának elfogadására
153/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

153_23    153_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

7./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tőkeemelése
164/2023. sz. előterjesztés

164_23     164_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Javaslat a FESZ-ben foglalkoztatott nem orvos munkavállalók béremelésére
175/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

175_23

Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

9./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának “deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2022. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2023. évi támogatási szerződés megkötésére
156/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

156_23    156_23_M01_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Telepy utca 17. szám alatti ingatlan sportcélú beruházással kapcsolatos döntés
158/2023. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

158_23     158_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Javaslat a Képviselő-testület 2023. II. félévi munkatervére
160/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

160_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Javaslat pályázatok kiírására
Sz-246/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_246_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

13./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására
Sz-205/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_205_23     Sz_205_Mellékletek

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

14./ Javaslat a 3412. „Sport és szabadidős feladatok” költségvetési előirányzat 2023. évi felhasználására
Sz-201/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_201_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Javaslat a ferencvárosi óvodák sport programjainak támogatására
Sz-202/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_202_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ Javaslat a 19. háziorvosi körzet működtetésére
Sz-200/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_200_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet működtetésére
Sz-240/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_240_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Szociális alapon bérbeadott lakás elidegenítése
Sz-230/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_230_23_a    Sz_230_23_M01-M10_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-231/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_231_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

20./ Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (2) bekezdés alapján
Sz-237/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_237_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

21./ Életjáradéki szerződés megkötése
Sz-233/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_233_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

22./ A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság GKB 297/2022. (XI.16.) sz. határozatának módosítása
Sz-234/2023. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_234_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

23./ Személyi térítési díj méltányossági kérelmei
Sz-238/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_238_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

24./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEK-Program) a 2. szintű elhelyezése keretében való bérleti jogviszony elnyerése
Sz-239/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_239_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

25./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására
Sz-248/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az ESZSICB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-206/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

Budapest, 2023. június 15.

Torzsa Sándor s.k.

Top