2023.04.26. – Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának 2023. április 26-án (szerdán) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:

1./ Javaslat a CT diagnosztikai szolgáltatás költségeinek átvállalásáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)
57/2/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

57_2_23

Előterjesztő: Zombory Miklós önkormányzati képviselő

2./ Javaslat egyes szociális és lakásbérbeadási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására (egy fordulóban)
79/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

79_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea, szociális tanácsnok és dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

3./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)
88/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

88_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója
93/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

93_23     93_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Mechler András ügyvezető

5./ Javaslat alapítványi pályázati program elszámolásának elfogadására
86/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

86_23     86_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

6./ Javaslat a KT. 63/2023. (II.16.) sz. határozatának módosítására a FESZ kapacitásátcsoportosítása tárgyában
103/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

103_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Mechler András ügyvezető FESZ KN Kft.

7./ Javaslat „Sport Alap” pályázati program elszámolásának elfogadására
Sz-142/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_142_23     Sz_142_23_M01    Sz_142_23_M02    Sz_142_23_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Javaslat a 2023. évi pályázatok bírálatára és pályázat kiírására
Sz-151/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_151_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

9./ Javaslat a 8. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére
Sz-149/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_149_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Javaslat a 10. számú fogorvosi körzet működtetésére
Sz-150/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_150_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Javaslat a 30. számú háziorvosi körzet működtetésére
Sz-153/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_153_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Magyar Szakszervezeti Szövetség kérelme
Sz-141/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_141_23     Sz_141_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

13./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-134/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_134_23     Sz_134_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-135/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_135_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására
Sz-152/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi szakmai munkájáról
78/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

78_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthona 2022. évi szakmai munkájáról
77/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

77_23     77_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Tájékoztató a kerületi lakótömb rehabilitáció során érvényesítendő és megvalósítandó szociális projekt pilot tervről
105/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

105_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Molnár Margit a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgatója.

4./ Tájékoztató az S.O.S. Krízis Alapítvány 2022. évi szakmai munkájáról
Sz-98/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_98_23     Sz_98_23_M01     Sz_98_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 2022. évi szakmai munkájáról
Sz-139/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_139_23     Sz_139_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Tájékoztató a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 2022. évi szakmai munkájáról
Sz-140/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_140_23     Sz_140_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Tájékoztató a Moravcsik Alapítvány 2022. évi szakmai munkájáról
Sz-147/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_147_23     Sz_147_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Tájékoztató az ESZSICB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-104/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

Budapest, 2023. április 20.

Torzsa Sándor s.k.
elnök

Top