2012.12.05. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. december 5-én (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

299/2012. sz.299/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

2./ 2013. évi költségvetési koncepció

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

300/2012. sz., 300/2/2012. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

3./ Egyes tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító önkormányzati rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

301/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ FTC Stadion és környéke KSZT módosítás

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

316/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

5./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

303/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

6./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft közszolgáltatási szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

304/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

7./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő térfigyelő kamerák használatára vonatkozó megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

296/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat eszközök átvételére a Rendőrség részére történő átadás céljából

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

307/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

287/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ BMC Budapest Music Center Kft. fellebbezése a VVKB 398/2012. (XI.07.) számú határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

292/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat az Alsó-Bikarét és környéke KSZT módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint főépítészi tájékoztató a 2012. évi tevékenységről

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

315/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

 

12./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2012. évi értékelése, 2013. évi programja

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

312/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

 

13./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-612/2012., Sz-613/2012.Sz-614/2012., Sz-625/2012.Sz-627/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

14./ Közterület-használati díjtartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-615/2012.Sz-616/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2012 háromnegyed
éves helyzetéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

297/2012.297/3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Madár Éva irodavezető

297/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Színes Város Csoport válaszai

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

Sz-629/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3 ./ Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-617/2012. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2012. november 30.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top