2012.01.25. – Gazdasági Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

24/2012.; 1. sz. melléklet; 24/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

2. Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

29/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) sz. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

7/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4. Javaslat a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

23/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5. Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

21/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6. Állami tulajdon ingyenes megszerzése

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

28/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

7. Javaslat közérdekű használati jogot alapító szerződés megkötésére

Előterjesztő: Martos Dániel VVKB elnöke

22/2012.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

8. Bp., IX. Telepy u. 17-23. számok között 0,4 kV-os elektromos kábel építése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-41/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9. Bp., IX. Kvassay híd – Rákóczi híd közötti területen optikai hálózat kiépítésére, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-42/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10. Bp., IX. FCSM Ferencvárosi Szivattyútelep – MÜPA hőellátási távvezeték kiépítése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-43/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11. Bp., IX. Fehérakác utca DHL Logisztikai központ optikai ellátására, távközlési alépítmény hálózat kiépítése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-44/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12. Bp., IX. Mester u. 83. Nanette City Home lakópark I. épület MVM távközlési alépítmény hálózat kiépítése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-45/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13. Bp. IX. ker. Köztelek u. 6. TraffiCOM központ optikai gyűrű bezárása, optikai hálózat kiépítése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-46/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14. CORVINUS Egyetem Bp., IX. Fővám tér 13-15. sz. alatti épület szervertermének mért, szünetmentes 0,4 kV-os kábelhálózat kiépítése, építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-55/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15. Bp., IX. Mester utcai lakóparkhoz a Nádasdy utca (Vágóhíd u. – Mester 83. sz.) közötti szakaszán DN HA 80 nagyközépnyomású gázvezeték kiépítése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-56/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16. A Ráday u. 39. valamint a Thaly K. u. 52. sz. alatti helyiségek bérleti jog cseréjének ügye

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-64/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17. Bp. IX., Ferenc tér 1. fszt. I. és II. sz. alatti helyiségek bérleti díjtartozása

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-61/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18. Bp. IX., Ráday u. 5. földszint VIII. sz. alatti helyiség bérleti díj fizetésének mérséklése vagy szüneteltetése

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-59/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19. Méltányossági lakás kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-54/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20. Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-15/2012., Sz-17-26/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

21. A SE Campus Kft-vel a IX. Tűzoltó u. 51. sz. alatti „közös zöld” megjelenésű ingatlan 27,42 m2 területrészre kötött bérleti szerződés módosítása

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-1/2012 sz. előterjesztés; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

22. A Hardin Kft-vel kötött perbeli egyezségre vonatkozó határozat módosítása

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-65/2012 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23. A Gazdasági Bizottság határozatának visszavonása

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-13/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1. Tájékoztató a Budapest, IX. kerület, Telepy u. 2/D-E szám alatti ingatlan ügyében

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-66/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2. Tájékoztató a bérlők részére fizetendő pénzbeli térítés összegéről, a környező kerületekben folytatott gyakorlat bemutatásával

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-16/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Tájékoztató a Bp., IX. Bakáts tér 12. szám alatti étkezde – 500 Szempár Étterem – bérlésével kapcsolatban

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-60/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4. Tájékoztató az üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti- vagy tulajdonjogának megszerzésére meghirdetett pályázat 2011. december 13-án megtartott versenytárgyalásáról

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-14/2012 sz. előterjesztés 1. sz. melléklet

 

5. Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Kandolka László elnök

Sz-40/2012. sz. előterjesztések (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2012. január 20.

 

Kandolka László s.k.

elnök

Top