2024.05.08. – Városgazdálkodási Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városgazdálkodási Bizottság 2024. május 8-án (szerda) 10.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tevékenységéről
102/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

102_24    102_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
108/2024., 108/2-5/2024. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

108_24    108_24_M01    108_2_24    108_3_24    108_4_24    108_5_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2024. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
109/2024., 109/2/2024. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

109_24    109_2_24    109_24_M01    109_24_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

42./ Javaslat a Képviselő-testület 2024. II. félévi munkatervére
123/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

123_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ VINOX Hungary Kft. Budapest IX. kerület, Tompa utca 14. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-190/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_190_24    Sz_190_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ WINECOURT Kft. Budapest IX. kerület, Csarnok tér 5. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-191/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_191_24    Sz_191_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Piros Napkelte Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 49. szám előtti díszburkolatos parkoló területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-192/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_192_24    Sz_192_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Paris, Texas Kft. és az S & F Bt. Budapest IX. kerület, Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-193/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_193_24    Sz_193_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Paris, Texas Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 22. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-194/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_194_24    Sz_194_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Az Annapurna Nepáli Étterem Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-195/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_195_24    Sz_195_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ A JZJ Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 35. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda és vele szemben a Ráday utca 34. szám előtti díszburkolatos parkoló területére kihelyezett vendéglátó teraszokra vonatkozó közterület-használati díj 20%-kal történő csökkentése iránti kérelme
Sz-196/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_196_24    Sz_196_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ A Cibo Classico Kft. által Budapest IX. kerület, Mihálkovics utca 23. szám előtti gyalogjárda területén kialakítandó vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
Sz-197/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_197_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Trafó Kortárs Művészetek Háza Kft Budapest IX. kerület Liliom u. 41. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére akadálymentes rámpa kihelyezésének közterület használati engedély kérelme
Sz-198/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_198_24    Sz_198_24_M01_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Ferencvárosi Vasutas Sportkör Budapest IX. kerület Ernő u. 3-7. és Ernő u. 18-20. szám előtti nem díszburkolatos parkolók építkezési felvonulási területként való használatára vonatkozó közterület használati engedély kérelme a Budapest IX. kerület a Telepy u. 17. sz. ingatlanon épülő sportcsarnok kivitelezési munkálataihoz kapcsolódóan
Sz-199/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_199_24    Sz_199_24_M01_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a Tompa utca 28. szám előtti megrongált közterületi zöldterület helyreállításáról
Sz-189/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_189_24     Sz_189_24_M01

Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető

2./Tájékoztató a VB 2024. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-183/2024. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt elnök

Budapest, 2024. május 2.

Szilágyi Zsolt s.k.
elnök

Top