2024.03.21. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. március 21-én 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása
60/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetési szervvé alakulás miatti költségvetés módosítás
74/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

74_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
24/2/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

24_2_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló 27/2021. (VII.9.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
61/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

61_24

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

5./ Javaslat egyes önkormányzati rendeletek technikai módosítására (egyfordulóban)
54/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

54_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető vezetői megbízásának visszavonása, valamint a Felügyelőbizottsági tagok visszahívása
64/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

64_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Ferencváros Településképi arculati kézikönyve és Településképi rendelete kifüggesztés során beérkezett észrevételekre adott tervezői válaszok elfogadása
65/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

65_24    65_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről
66/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

66_24    66_24_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

9./ Javaslat alapítványi pályázati program elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
51/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

51_24    51_24_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

10./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban
52/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

52_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Javaslat közszolgáltatási szerződések beszámolóinak elfogadására, valamint a szerződések megkötésére
56/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

56_24    56_24_M01-M06

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

12./ A Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodaigazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása
67/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

67_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása
58/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

58_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Ferencvárosi Polgárőr Egyesülettel
68/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

68_24    68_24_M01_M07

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díjának meghatározására és a KT 378/2020. (VII.2) sz. határozat 1. pontjának hatályon kívül helyezésére
72/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

72_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ IF Kft. felülvizsgálati kérelme a Városgazdálkodási Bizottság VB 15/2024. (I.29.) számú határozata ellen
69/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

69_24 69_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
70/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Városgazdálkodási Bizottság, Szilágyi Zsolt elnök

18./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” adományozására
71/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Takács Máriusz elnök

19./ Önkormányzati hatósági ügyek
59/2024., 59/2-7/2024. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiatalok, nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatáról 2023. évben
49/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

49_24    49_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthona 2023. évi szakmai munkájáról
50/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

50_24    50_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2023. évi szakmai munkájáról
48/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

48_24    48_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Tájékoztató a Gond-Viselés Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi szakmai munkájáról
57/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

57_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Tájékoztató az Ecseri úti metrómegálló felszínének és környezetének felújítási terveinek műszaki tartalmával és ütemezésével kapcsolatos vizsgálatról
73/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

73_24

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

6./ Tájékoztató a 2023. és 2024.évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról
1/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

1_24

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Budapest, 2024. március 14.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top