2023.09.13. – Városgazdálkodási Bizottság

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Városgazdálkodási Bizottság 2023. szeptember 13-án (szerda) 10:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
179/2023., 179/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

179_23    179_2_23    179_3_23    179_23_M01    179_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
200/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

200_23

Előterjesztő: Takács Zoltán önkormányzati képviselő

3./ A Ferencvárosi Vasutas Sportkör díjcsökkentési kérelme – Bp. IX. kerület Telepy utca 19-21. sz. ingatlan előtti közterület használatára vonatkozóan
201/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

201_23    201_2_23    201_23_M01    201_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ A KT 620/2021. (XII.9.) sz. határozatának visszavonása/módosítása
194/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

194_23    194_2_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ A „9 magazin”-nal kapcsolatos kérdések
183/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

183_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta ügyvezető

6./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában 2024. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra
Sz-292/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_292_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ 2023. évi pályázat kiírása fenyőfa árusításra
Sz-293/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_293_23    Sz_293_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Minden Finom Étterem Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda és parkoló területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-294/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_294_23    Sz_294_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ KoVekni Kft. Budapest IX. kerület, Ferenc tér 11. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-295/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_295_23    Sz_295_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Ráday 29. Bistro Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkoló területére vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (napernyőtalp) tárolása céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-296/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_296_23    Sz_296_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Az OBSZIDIÁN TORONY Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Ferenc krt. 34. fszt. sz. alatti, „BARCRAFT” elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése
Sz-299/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

12./ A Tresser Restaurants Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Boráros tér 7. sz. alatti, „McDonald’s” elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitvatartási engedélyének módosítása
Sz-300/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-281/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt elnök

Budapest, 2023. szeptember 7.

Szilágyi Zsolt s.k.
elnök

Top