2023.02.14. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

 a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2023. február 14-én (kedden) 15.00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ Javaslat a Budapest, IX. kerület „KVASSAY ÚT ÉS KÖRNYÉKE” KÉSZ-ről szóló 1/2019. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításához.
27/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

27_23    27_23_M01    27_23_M01A    27_23_M02    27_23_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” KÉSZ-ről szóló 34/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításához
38/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

38_23    38_23_M01    38_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
30/2023., 30/2/2023.sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

30_23    30_2_23    30_3_23    30_23_M01    30_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ A FESZOFE Kft. 2023. évi üzleti terve
40/3/2023.sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

40_3_23   40_3_23_M01   40_3_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Polyák Béla igazgató

5./ Javaslat 2023. évi elidegenítési címjegyzékre
36/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

36_23    36_23_M01    36_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
37/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

37_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

7./ Javaslat a Gyáli úti MÁV-telep csatorna és elektromos hálózata problémáinak megoldására. Munkacsoport felállítására
45/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

45_23    45_2_23

Előterjesztő: Sajó Ákos, FIDESZ Polgári frakció

8./ Javaslat tanácsnoki pozíció létrehozására
47/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

47_23

Előterjesztő: Takács Krisztián és Torzsa Sándor önkormányzati képviselők

9./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Budapest IX. kerület 38236/413 és 38236/140 hrsz-ú ingatlanok területhasználatának rendezése, valamint új parkoló kialakítása, fenntartása és üzemeltetése tárgyában
49/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

49_23    49_23_M01

Előterjesztő: Hidasi Gyula, RÖNK elnöke

10./ Az Ecseri úti metróállomás felszíni térrendezés vázlattervével kapcsolatos módosítási javaslat véleményezése
Sz-42/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_42_23    Sz_42_23_M01

Előterjesztő: Árva Péter elnök

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a FIÜK 2023. évre tervezett intézményi karbantartási, beruházási, felújítási feladatairól
34/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

34_23    34_23_M01

Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő megbízásából Czakóné Dobó Krisztina igazgató

2./ Tájékoztató a fakivágásokról
Sz-32/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_32_23    Sz_32_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

3./ Tájékoztató a Középső-Ferencváros Rehabilitációs Terület Kerületi Építési Szabályzatának felülvizsgálatáról Sz-41/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_41_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Maczák Johanna főépítész

4./ Tájékoztató a VIK 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-37/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Árva Péter elnök

Budapest, 2023. február 9.

Árva Péter s.

Top