2022.05.11. – Városgazdálkodási Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városgazdálkodási Bizottság 2022. május 11-én (szerda) 10:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről
94/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

94_22    94_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

110_22    110_2_22    110_3_22    110_22_M01    110_22_M02    110_22_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
111/2022., 111/2-3/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

111_22    111_2_22    111_3_22    111_4_22    111_22_M01    111_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról
112/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

112_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
105/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

105_22    105_22_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)
a.) 66/2/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

66_2_22

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

b.) Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
67/2/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

67_2_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására

106_22

106/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

8./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
124/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

124_22    124_22_M01     124_22_M02    124_22_M03    124_22_M04     124_22_M05    124_22_M06    124_22_M07     124_22_M08     24_22_M09    124_22_M10    124_22_M11 124_22_M12    124_22_M13    124_22_M14     124_22_M15    124_22_M16     124_22_M17    124_22_M18    124_22_M19    124_22_M20    124_22_M21    124_22_M22    124_22_M23     124_22_M24    124_22_M25    124_22_M26

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Sugar Free Monkey Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-168/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_168_22    Sz_168_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ EL GRECO No.1. Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkoló, útpálya és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-169/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_169_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ PIROS NAPKELRE Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 49. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-170/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_170_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ DOTRA Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-171/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_171_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Az FTC Icehockey Utánpótlás Kft. Budapest IX. kerület Fehérholló u. (38269) és (38268/5) hrsz. közterületére benyújtott díjkedvezményes közterület-használat iránti kérelme
Sz-172/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_172_22 Sz_172_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Manfréd Pékség Kft. Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-173/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_173_22 Sz_173_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Borbár Kft. Budapest IX. kerület Ferenc tér 1. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-174/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_174_22 Sz_174_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ IF Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-182/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_182_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Szolgálati lakás juttatása a kerületi rendőrkapitányságon, valamint a kerületi illetőségű katasztrófavédelmi szervnél dolgozó személyek részére
Sz-153/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_153_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VB 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-175/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt elnök

Budapest, 2022. május 5.

Szilágyi Zsolt s.k.
elnök

Top