2022.03.09. – Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának 2022. március 9-én (szerdán) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:
1./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására
69/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása
70/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban
26/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

26_22

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

4./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2020/2021 évben megvalósított Nemzeti Ovi-Sport Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására
76/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

76_22    76_22_M01    76_22_M02    76_22_M03    76_22_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére
74/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

74_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Jelentés a FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Igazgatósága 2018-2020 közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és számviteli átvilágításáról
85/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

85_22    85_22_M01    85_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez
83/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

83_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

8./Javaslat a szakbizottság hatáskörébe tartozó 2022. évi költségvetési sorok felosztására
Sz-72/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_72_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

9./ Javaslat a 2022. évi civil szervezetek, hátrányos helyzetű csoportok, szociális programok és alapellátási
pályázatok kiírására
Sz-73/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_73_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

10./ Javaslat a Sport Alap 2022-2025. évekre szóló pályázat kiírására
Sz-74/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_74_22

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

11./ Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére
Sz-75/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_75_22

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

12./ Javaslat az 1. számú fogorvosi körzet működtetésére
Sz-67/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_67_22

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

13./ Javaslat a 6.,7.,9.,10. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére
Sz-76/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_76_22

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

14./ Javaslat a Támogat-lak program támogatására
Sz-77/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_77_22

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

15./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-79/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_79_22_a    Sz_79_22_M01    Sz_79_22_M02

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

16./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (2) bekezdése alapján
Sz-78/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_78_22_a    Sz_78_22_M02_a    Sz_78_22_M03_a    Sz_78_22_M04_a    Sz_78_22_M05_a    Sz_78_22_M06_a    Sz_78_22_M07_a

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

17./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-98/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_98_22_a

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

18./ „Ferencváros Sportjáért” díj adományozása
Sz-115/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

Tájékoztatók:
1./ Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tájékoztatója a könyvet házhoz szolgáltatás 2021. évi tapasztalatairól
Sz-68/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_68_22    Sz_68_22_M01

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

2./ Tájékoztató az ESZSICB 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-70/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

Budapest, 2022. március 3.

Torzsa Sándor s.k.
elnök

Top