2024.05.09 – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 9-én 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tevékenységéről
102/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

102_24    102_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodaigazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat elbírálása
105/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

105_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
108/2024., 108/2-5/2024. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

108_24    108_24_M01    108_2_24    108_3_24    108_4_24    108_5_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2024. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
109/2024., 109/2/2024. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

109_24    109_2_24    109_24_M01    109_24_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról
107/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

107_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ A Budapest, IX. Mester u. 33-35. földszint III. (hrsz.: 37864/0/A/3) sz. alatti helyiségre vonatkozó vagyonkezelési szerződés ügye
112/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

112_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat ismételt kiírása, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
101/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

101_24

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

8./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat elbírálása
113/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

113_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ A 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
114/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

114_24    114_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (óvodák) 2024/2025. nevelési év munkaterveinek jóváhagyása
104/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

104_24    104_24_M01_M09

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2025. évi fordulójához
100/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

100_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére (2024/2025. tanév)
115/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

115_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámolók elfogadására, valamint a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó támogatásokra
103/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

103_24    103_24_M01_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Javaslat alapítványi pályázati program elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
116/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

116_24    116_24_M01_M03

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

15./ Javaslat a 2024. évi alapítványi pályázatok bírálatára
117/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

117_24

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

16./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
106/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

106_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Javaslat Bernovits Vilma emlékmű állítására
119/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

119_24    119_24_M01-M06

Előterjesztő: Baranyi Krisztina, polgármester

18./ Javaslat a Ráday Utcai Színházi Találkozó 2024. évi támogatására
120/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

120_24    120_24_M01_M02

Előterjesztő: Döme Zsuzsa alpolgármester

19./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának “deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2023. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2024. évi támogatási szerződés megkötésére
121/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

121_24    121_24_M01    121_24_M02    121_24_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

20./ Javaslat a Budapest IX. kerület Gyáli úti volt MÁV lakótelep közműhálózat rekonstrukciójára vonatkozó háromoldalú (Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Budapest Főváros Önkormányzata – MÁV Zrt.) együttműködési megállapodás megkötésére
122/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

122_24    122_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

21./ Javaslat a Képviselő-testület 2024. II. félévi munkatervére
123/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

123_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

22./ Nem képviselő bizottsági tag visszahívása a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságból; valamint új bizottsági tag megválasztása
118/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

118_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

23./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása
124/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

24./ „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozása
125/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

25./ Önkormányzati hatósági ügyek
110/2024., 110/2-3/2024. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Budapest, 2024. május 2.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top