2023.12.14. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

JEGYZŐKÖNYV

JEGYZŐKÖNYV ZÁRT

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. december 14-én 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2024. évi költségvetése (I. forduló)
242/2023., 242/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

242_23    242_2_23    242_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet 2795. számú költségvetési során lévő előirányzatok átcsoportosítására
243/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

243_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Javaslat Döme Zsuzsanna alpolgármester illetményének és költségtérítésének módosítására
260/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

260_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020 (X.13.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
244/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

244_23

Előterjesztő: Takács Krisztián önkormányzati képviselő

5./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
245/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

245_23

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

6./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
246/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

246_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek deregulációjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására (egyfordulóban)
247/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

247_23

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

8./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetéséről és az önkormányzati feladatellátásának önkormányzati költségvetési szerv által történő átvételéről szóló …/2023. (… …) önkormányzati rendelet megalkotására
248/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

248_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ A BMC Budapest Music Center Kulturális Szolgáltató Kft. kérelmének ismételt megtárgyalása, az új közösségi színtér jövőbeni kialakításának támogatása
249/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

249_23    249_23_M01    249_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési stratégiai terve a 2024-2028 évekre
261/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

261_23    261_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

11./ 2024. évi éves belső ellenőrzési terv
251/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

251_23    251_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

12./ Javaslat a Valéria tér felújítása keretében létesült közvilágítási vagyonelem térítésmentes átadására a Fővárosi Önkormányzat részére
254/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

254_23    254_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. igazgatója

13./ Ecseri úti metrómegálló felszínének és környezetének felújításához szükséges többletforrás biztosítása
262/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

262_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ APD Real Estate Kft-vel kötendő Településrendezési szerződés
263/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

263_23    263_23_M01_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2022/2023. nevelési évben végzett szakmai munkájáról
239/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

239_23    239_23_M01-M09

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ Intézményi alapító okiratok módosítása
241/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

241_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelme
238/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

238_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Konkáv Alapítvány támogatási kérelme
240/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

240_23    240_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

19./ 69/2023. (II.16.) számú normatív határozat módosítása
255/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

255_23

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

20./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. I. félévi munkaterve
256/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

256_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

21./ Javaslat a kerékpártárolási problémák megoldására
257/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

257_23

Előterjesztő: Csóti Zsombor önkormányzati képviselő

22./ Önkormányzati hatósági ügyek
258/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

1./ Tájékoztató a szociális alapon, a költségelven, a piaci alapon, valamint a családon belüli, illetve kapcsolati erőszak áldozatai részére bérbe adható lakások számáról
259/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

259_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Tájékoztató a 2023. évben végrehajtott határozatokról
1/4/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

1_4_23

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

3./ Tájékoztató a FESZ-ben foglalkoztatott nem orvos munkavállalók béremeléséről
250/2023. sz. előterjesztés

250_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Mechler András FESZ Kft. igazgatója

Budapest, 2023. december 7.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top