2023.10.10. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2023. október 10-én (kedden) 15.00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
200/2/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

200_2_23

Előterjesztő: Takács Zoltán önkormányzati képviselő

2./ Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000.(XII.24.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
a.) 202/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

202_23

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

b.) Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000.(XII.24.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
202/2/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

202_2_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ 10 millió Fa Alapítvány támogatási megállapodás
208/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

208_23    208_23_M01

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

4./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a 38236/413 hrsz-ú ingatlan kapcsán, a Napfény utca – Gyáli út által bezárt terület fásítása tárgyában
211/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

211_23    211_23_M01

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester
Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

5./ Javaslat a 2024. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására egynyári virágpalánták és virágföld térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására
Sz-332/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_332_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztatás veszélyes hulladék gyűjtési akciókban bekövetkezett változásokkal kapcsolatban
Sz-326/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_326_23

Előterjesztő: Árva Péter elnök

2./ Tájékoztatás fakivágásokról
Sz-321/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_321_23 Sz_321_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

3./ Tájékoztató a VIK 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-327/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Árva Péter elnök

Budapest, 2023. október 5.

Árva Péter s.k.
elnök

Top