2023.09.12. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2023. szeptember 12-én (kedden) 15.00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Napirendi javaslat: 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
179/2023., 179/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

179_23    179_2_23    179_3_23    179_23_M01    179_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
200/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

200_23

Előterjesztő: Takács Zoltán önkormányzati képviselő

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Középső-Ferencváros rehabilitációs terület kerületi építési szabályzatáról szóló 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására
181/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

181_23     181_23_M01-M06

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Döntés partnerségi egyeztetés lezárásáról a Budapest IX. kerület „Gubacsi dűlő területére” kerületi építési szabályzata ügyében
182/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

182_23    182_23_M01    182_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ A „9 magazin”-nal kapcsolatos kérdések
183/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

183_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta ügyvezető

6./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2022” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás

Sz-291/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_291_23

Előterjesztő: Árva Péter bizottsági elnök
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató fakivágásokról

Sz-289/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_289_23    Sz_289_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
2./ Tájékoztató a Mester utca 29-31. szám alatti épület bejárásáról
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Árva Péter elnök
3./ Tájékoztató a VIK 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-283/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Árva Péter elnök
Budapest, 2023. szeptember 7.
Árva Péter s. k.
elnök
Top