2023.06.21. – Városgazdálkodási Bizottság

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Városgazdálkodási Bizottság 2023. június 21-én (szerda) 10:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
171/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

171_23

Előterjesztő: Takács Zoltán önkormányzati képviselő

2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
150/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

150_23    150_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

3./ Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a BKV Zrt-vel a Budapest, IX. kerület Tinódi parkban található 37883/2 hrsz.-ú, kivett játszótér megnevezésű, 3872 nm nagyságú ingatlan vonatkozásában
157/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

157_23    157_23_M01_M02    157_23_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Javaslat a Képviselő-testület 2023. II. félévi munkatervére
160/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

160_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Javaslat a Lónyay utca akadálymentesítésével kapcsolatban
176/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

176_23

Előterjesztő: Takács Krisztián önkormányzati képviselő

6./ DONUT STORY Kft. Budapest IX. kerület, Tompa utca 23. szám előtti díszburkolatos parkoló területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-209/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_209_23    Sz_209_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ BORBÁR Kft. Budapest IX. kerület, Ferenc tér 1. szám előtti díszburkolatos parkoló területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-210/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_210_23    Sz_210_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Bonbonier Chocolate Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 25-27. szám előtti díszburkolatos parkoló területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-211/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_211_23    Sz_211_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Benjamin Trade Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 36. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-212/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_212_23     Sz_212_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ OLA NOVA Kft. Budapest IX. kerület, Czuczor utca 5. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-213/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_213_23     Sz_213_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Crafty Bars Kft. Budapest IX. kerület, Tompa utca 26/B szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-214/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_214_23     Sz_214_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Pink Rosa Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda és parkoló területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-215/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_215_23    Sz_215_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ A Salve due Kft. által Budapest IX. kerület, Thaly Kálmán utca 50. szám előtti nem díszburkolatos parkoló területén kialakítandó vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
Sz-218/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_218_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ A KEKO Bistro Kft. által Budapest IX. kerület, Haller utca 16-18. szám előtti zöldsáv területén kialakítandó vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
Sz-219/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_219_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Az Alex Dat Vnfood Kft. által Budapest IX. kerület, Haller utca 12-14. szám előtti zöldsáv területén kialakítandó vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
Sz-245/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_245_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ A Piros Napkelte Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 49. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda és parkoló területére kihelyezett vendéglátó teraszra vonatkozó közterület-használati megállapodás módosítása iránti kérelme
Sz-221/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_221_23    Sz_221_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ A Ferencvárosi Vasutas Sportkör a Telepy u. 17. sz. ingatlanon épülő sportcsarnok kivitelezési munkálataihoz kapcsolódó közterület-használat iránti kérelme és közterület-használati díj csökkentése iránti kérelme
Sz-220/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_220_23    Sz_220_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18. A Csak Bár Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Ferenc krt. 24. fszt. 1. sz. alatti, „2K” elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése
Sz-222/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

19./ A Damaszkusz Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Ferenc krt. 44. fszt. sz. alatti, „Pizza King Express” elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése
Sz-224/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

20./ A Tresser Restaurants Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Boráros tér 7. sz. alatti, „McDonald’s” elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitvatartási engedélyének módosítása
Sz-225/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-216/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt elnök

Budapest, 2023. június 15.

Szilágyi Zsolt s.k.
elnök

Top