2019.04.25. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

60/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV. 28.) rendeletének módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

61/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

88/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése szerinti döntés meghozatala a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának emeléséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

87/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Az Új Út Szociális Egyesület által bérelt helyiségekben a bérleti jogviszony időtartama alatt elvégzett értéknövelő beruházások megtérítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

92/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

99/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére a ROSALIA HÁZ Kft-vel
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

82/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok használatba adására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

105/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

11./ Javaslat az M3 rekonstrukcióval kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

106/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

12./ Javaslat Bicskei Európa-Bajnokai 84’ Egyesület által bemutatott program támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

101/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

13./ Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző mint a Helyi Választási Iroda vezetője

98/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által kiírt “Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázat megvalósításához szükséges fejlesztési támogatás odaítélésére

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

102/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

15./ Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, valamint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat által fenntartott óvodák között megkötött munkamegosztási megállapodások módosítása
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

103/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

90/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Alapítványi támogatási kérelmek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

93/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések módosítására
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

95/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2019. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

96/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ státuszbővítési kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

97/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Interpellációra adott válasz

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

83/2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Javaslat a parkolás-üzemeltetési feladat ellátásának biztosítása érdekében új közbeszerzési eljárás kiírásával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

109/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ Javaslat Vizsgálóbizottság létrehozására
110/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

110/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ Kérdés

Előterjesztő:Baranyi Krisztina képviselő

111/2019. sz.  előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

26./ „Ferencváros Sportjáért” díj adományozása

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök

 

27./ Javaslat „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök

 

28./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
Kállay Gáborné alpolgármester

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

86/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztatás a „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

104/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

 

Budapest, 2019. április 17.

Dr. Bácskai János
polgármester

Top