2014.02.13. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Csicsergő Óvoda, és a Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázatok kiírása, valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

33/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

37/2014., 37/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

16/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet   

 

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

20/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

18/2014., 18/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

17/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A kerületi önkormányzati fenntartású általános iskolákba felvehető, illetve átvehető tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló 10/2008. (IV.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

35/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása Ferencvárosban

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

38/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Középső-Ferencváros Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt rehabilitációs terület KSZT módosítása II. forduló

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

39/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

10./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

40/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

11./

a.) Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Balázs Béla u. 11. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

22/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b.) Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, Bp. IX. Balázs Béla u. 32. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

23/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Budapest IX. Ráday u. 18. fszt. IV. és fszt V. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó bérleti szerződések határidejének meghosszabbítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

21/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ A RÁD VOX CAFE Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 254/2013.(VIII.23.) számú határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

24/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatási szerződéseinek jóváhagyására, illetve közszolgáltatási szerződéseik módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

36/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

15./ Javaslat alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

19/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

29/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

17./ Interpelláció

Előterjesztő: Pál Tibor frakcióvezető

32/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Javaslat a 164/2013. (VI.06.) sz. határozat módosítására

Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató

41/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ A WestEnd Magyarország Ingatlanhasznosító Zrt. címerhasználati kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

42/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

26/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tájékoztatója a nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatról a 2013. évre vonatkozóan

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

30/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

27/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2013. évi működéséről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

34/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi Tanács 2013. évi működéséről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

31/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2013. évi működéséről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

25/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Tájékoztató a Ferencvárosi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

28/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2014. február 7.

 

Bácskai János

polgármester

Top