2014.02.12. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása
37/2014., 37/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

37/2014.; 37/2/2014. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
16/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

16/4/2014. sz.; 1. sz. melléklet

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
20/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

20/2014. sz.

 

4./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításra
40/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

40/2014. sz.

 

5./ Beruházási engedélyokiratok
a.) Bp. IX. Balázs Béla utca 11. /Thaly Kálmán utca 19./ (hrsz.37706) lakóépület rehabilitációs felújítása
22/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b.) Bp. IX. Balázs Béla utca 32/A-B. (hrsz.37370) lakóépület rehabilitációs felújítása
23/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

22/2014. sz.; 23/2014. sz.

 

6./ Budapest IX. Ráday u. 18. fszt. IV. és fszt V. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó bérleti szerződések határidejének meghosszabbítása
21/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

7./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatási szerződéseinek jóváhagyására, illetve közszolgáltatási szerződéseik módosítására
36/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

36/2014. sz.

 

8./ Javaslat a 164/2013. (VI.06.) sz. határozat módosítására
41/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató

41/2014. sz.

 

9./ Kötbér elengedések
a) PANNON ÉPÍTŐ Kft., Budapest IX.ker. Thaly K.u.38. szám alatti óvoda felújítási határidejének csúszása miatti kötbér elengedése
Sz-41/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b) VIAREX Kft., Budapest IX. ker. Ifjúmunkás u.1. szám alatti iskola felújítási határidejének csúszása miatti kötbér elengedése
Sz-42/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-41/2014. sz.; Sz-42/2014. sz.

 

10./ Üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása pályázaton kívül
Sz-43/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

 

11./ Az M-Bistro Ráday Kft. bérleményét képező Bp. IX. Ráday u. 5. szám alatti helyiségben végzett értéknövelő
beruházások
Sz-55/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

12./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-44/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-44/2014. sz.; 1. sz. melléklet

 

13./ Társasházban lévő üres lakások pályázat útján történő elidegenítése
Sz-32/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-32/2014. sz.;

 

14./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-31/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

15./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-38-40/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

16./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-33/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

17. Budapest IX. ker. Lónyay u. 7. fszt. 10. (hrsz: 37033/0/B/18) szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-34/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

18./ Lakásfelajánlás a 2001-ig nyilvántartásba vett, lakással nem rendelkező kérelmezők részére
Sz-45/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

19./ Gazdasági Bizottság GB 278/2013. (XI.06.) számú határozatának visszavonása
Sz-35/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

20./ A „Házfelügyelői munkakör betöltésére (Bp. IX. ker. Berzenczey u. 30. I. em. 3. sz.)” kiírandó pályázat
meghirdetése, megjelentetése
Sz-36/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

Sz-36/2014. sz. 

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-57/2014. sz., Sz-57/2/2014. sz. előterjesztések
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Kandolka László elnök

 

 

Budapest, 2014. február 7.

Kandolka László s.k.
elnök

Top