2020.06.29. – Városgazdálkodási Bizottság

Jegyzőkönyv

Zárt bizottsági ülés határozata

MEGHÍVÓ

a Városgazdálkodási Bizottság 2020. június 29-én (hétfő) 11.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

 

Ülés helye:      Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat: 

 

1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről

91/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

91_20; 91_20_M01

 

2./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

93/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

93_20; 93_20_M01

 

3./ Feszofe Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve

105/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

105_20; 105_20_M01

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve

92/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

92_20

 

5./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

103/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

103_20

 

6./ Javaslat kiépíteni kívánt kamerák helyszínei tekintetében

108/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

108_20

 

7./ Javaslat a kerületi utasvárókkal kapcsolatos döntések meghozatalára

99/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

(A fotódokumentáció a Szervezési csoportnál megtekinthető.)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

99_20; 99_20_M01; 99_20_M02; 99_20_M03; 99_20_M04

 

8./ A Ferencvárosi  Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Sz-146/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Rimovszki Tamás igazgató, Ferencvárosi Közterület-felügyelet

Sz_146_20

 

9./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával

Sz-118/2020., Sz-120/2020 sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_118_20; Sz_120_20

 

10./ Felvonulási terület kialakítás és díjcsökkentés iránti kérelem

Sz-119/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-119_20; Sz-119_20_M01

 

11./ A Kultúrpark Zrt. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Soroksári út 60. sz. alatti, „BUDAPEST PARK” elnevezésű egység állandó éjszakai nyitvatartás engedélyezése iránti kérelme

Sz-125/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Sz-125/2020_z

 

12./ A DETOX SHOP Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Üllői út 109/B. sz. alatti, „Ludovika Sörtár és

Könyvtár” elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitvatartás engedélyezése iránti kérelme

Sz-124/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Sz-124/2020_z

 

13./ Az R.F. 2004 Bt. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Pipa u. 4. fszt. 1. sz. alatti, „MÉZES SÖRÖZŐ” elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitvatartási engedélyének módosítása

Sz-123/2020z. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Sz-123/2020_z

 

Tájékoztató

1./ Tájékoztató az VB 2020. évi határozatainak végrehajtásáról

Sz-132/2020. sz. előterjesztés

(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt elnök

 

 

Indokolás:

 

A meghívóban szereplő előterjesztésekről a Képviselő-testület 2020. július 2-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

 

 

Budapest, 2020. június 25.

 

Szilágyi Zsolt s.k.

          elnök

 

Jegyzőkönyv

Top