2024.05.08. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2024. május 8-án (szerda) 15.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
108/2024., 108/2-5/2024. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

108_24    108_24_M01    108_2_24    108_3_24    108_4_24    108_5_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2024. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
109/2024., 109/2/2024. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

109_24    109_2_24    109_24_M01    109_24_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról
107/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

107_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ A Budapest, IX. Mester u. 33-35. földszint III. (hrsz.: 37864/0/A/3) sz. alatti helyiségre vonatkozó vagyonkezelési szerződés ügye
112/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

112_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat elbírálása
113/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

113_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat a Képviselő-testület 2024. II. félévi munkatervére
123/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

123_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-177/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_177_24_a    Sz_177_24_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződések 5 év határozott időre történő megkötése
Sz-178/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_178_24_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-179/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_179_24_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GKB 2024. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-180/2024. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Budapest, 2024. május 2.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top