2024.05.08 – Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának 2024. május 8-án (szerdán) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
108/2024., 108/2-5/2024. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

108_24    108_24_M01    108_2_24    108_3_24    108_4_24    108_5_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2024. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
109/2024., 109/2/2024. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

109_24    109_2_24    109_24_M01    109_24_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat ismételt kiírása, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
101/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

101_24

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat elbírálása
113/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

113_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2025. évi fordulójához
100/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

100_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére (2024/2025. tanév)
115/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

115_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17/ Javaslat alapítványi pályázati program elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
116/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

116_24    116_24_M01_M03

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

8./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
106/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

106_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának “deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2023. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2024. évi támogatási szerződés megkötésére
121/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

121_24    121_24_M01    121_24_M02    121_24_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Javaslat a Képviselő-testület 2024. II. félévi munkatervére
123/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

123_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Javaslat a 2024. évi pályázatok bírálatára
Sz-201/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_201_24

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

12./ Javaslat a pályázati program elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Sz-203/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_203_24    Sz_203_24_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

13./ Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. elszámolásának elfogadására
Sz-172/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_172_24    Sz_172_24_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

14./ Javaslat Sport Alap pályázati program elszámolásának elfogadására
Sz-173/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_173_24    Sz_173_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Javaslat a 7. számú fogorvosi körzet működtetésére
Sz-200/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_200_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-179/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_179_24_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEK-Program) a 2. szintű elhelyezése keretében való bérleti jogviszony elnyerése
Sz-188/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_188_24_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ A LÉLEK Program második szintjén elhelyezett személyek bérleti szerződésének meghosszabbítása
Sz-187/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_187_24_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása
Sz-176/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az ESZSICB 2024. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-174/2024. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

Budapest, 2024. május 2.
Torzsa Sándor s.k.
elnök

Top