2024.03.20. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2024. március 20-án (szerda) 15.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetési szervvé alakulás miatti költségvetés módosítás
74/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

74_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
24/2/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

24_2_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető vezetői megbízásának visszavonása, valamint a Felügyelőbizottsági tagok visszahívása
64/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

64_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről
66/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

66_24    66_24_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

5./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása
58/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

58_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díjának meghatározására és a KT 378/2020. (VII.2) sz. határozat 1. pontjának hatályon kívül helyezésére
72/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

72_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Társasházban lévő közös tulajdonú helyiségek elidegenítése
Sz-97/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_97_24_a    Sz_97_24_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Területbérleti szerződés alapján hasznosított helyiség bérlő részére történő elidegenítése
Sz-98/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_98_24_a     Sz_98_24_M01-M02_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ A Budapest, IX. Ráday u. 16. földszint IX. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség szolgalmi joggal való megterhelése
Sz-99/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_99_24_a     Sz_99_24_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
Sz-100/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_100_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-101/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_101_24_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-102/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_102_24_a    Sz_102_24_M01-M05_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GKB 2024. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-103/2024. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Budapest, 2024. március 14.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top