2023.10.11. – Városgazdálkodási Bizottság

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Városgazdálkodási Bizottság 2023. október 11-én (szerda) 10:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről
204/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

204_23    204_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
200/2/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

200_2_23

Előterjesztő: Takács Zoltán önkormányzati képviselő

3./ Térfelügyeleti kamerarendszer fejlesztése
210/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

210_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Wine The Gap Kft. Budapest IX. kerület, Tompa utca 26/A. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-304/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_304_23    Sz_304_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Piazza D. F. Kft. Budapest IX. kerület, Ferenc tér 11. szám előtti díszburkolatos forgalom elől elzárt rész és gyalogjárda területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-305/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_305_23    Sz_305_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Bumbar 87 Kft. Budapest IX. kerület, Berzenczey utca 14/B. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-306/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_306_23    Sz_306_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Bonbonier Chocolate Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 25-27. szám előtti díszburkolatos parkoló területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-328/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_328_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Petővári Márió Krisztián Budapest IX. kerület, Tompa utca 24. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére kihelyezett zöldség-gyümölcs árubemutatásra vonatkozó közterület-használati megállapodás módosítása iránti kérelme
Sz-307/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_307_23    Sz_307_23_M01_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ A Mohachama Kft. által Budapest IX. kerület, Haller u. 12. szám előtti zöldsáv területén kialakítandó vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
Sz-329/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_329_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Önkormányzati hatósági ügyek
203/2/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-330/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt elnök

Budapest, 2023. október 5.

Szilágyi Zsolt s.k.
elnök

Top