2018.04.26. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)

önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

76/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

87/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Beszámoló Féléves Magyar Állampapír vásárlásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

73/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

14/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1.sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

5./ Javaslat az „új munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése” tárgyú pályázattal összefüggésben többlet forrás biztosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

78/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A Budapest, IX. Viola utca 37/A., 37419 hrsz-ú és Budapest, IX. Viola utca 37/B., 37418 hrsz-ú ingatlanok együttes vagy külön-külön történő értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

70/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ OMNIAN FÉNYES Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 71/2018. (I.24.) számú határozat ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

71/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

8./ Balázs Béla utca 13. szám alatti lakóépület beruházási engedélyokirata

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

74/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Mester utca 45. szám alatti FESZ KNP épület energetikai felújításának beruházási engedélyokirata

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

74/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Döntés a „Jedlik Ányos Terv” megvalósítása érdekében az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel Együttműködési megállapodás megkötése tárgyban

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

60/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

11./ Mill Park East területhasználati szerződés módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

82/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

12./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázaton való indulásra

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

75/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat Ferencváros Szolgáltatástervezési koncepciójának 2018-2019. elfogadására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

84/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

14./ Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2018. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

86/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére”

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

85/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Alapítványok támogatási kérelmei

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Zombory Miklós alpolgármester

64/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

 

17./ Javaslat alapító okiratok módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Zombory Miklós alpolgármester

79/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

88/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ „Ferencváros Sportjáért” díj adományozása

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök

69/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

Kállay Gáborné alpolgármester

77/2018., 77/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

61/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2017. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

83/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2017. évben végzett szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

80/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

81/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2018. április 20.

 

Dr. Bácskai János

polgármester

Top