2017.10.04. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő:dr. Bácskai János polgármester

186/3/2017., 186/4/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

229/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Módosítási kezdeményezés a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (III.10.) rendeletére vonatkozóan

Előterjesztő: Pál Tibor képviselő

218/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./

a./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

220/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról.

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

220/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A Budapest IX. kerület, 38191/12 hrsz. alatti ingatlan (Kén u. 3/b.) elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

216/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A Budapest IX. kerület, Soroksári út 38-40. V. em. 1. szám alatti társasházi lakásingatlan leválasztásához való hozzájárulási kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

215/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-367/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-368/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-369/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

10./ Ráday utcai nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklésre vonatkozó kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-370/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Vállalkozásfejlesztési tevékenység céljára bérbeadható helyiség kijelölése, és pályázat jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-371/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

12./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-372/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-373/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-374/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-375/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ A Gazdasági Bizottság GB 213/2017. (IX.06.) határozatának visszavonása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-376/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Szolgálati lakás juttatása az önkormányzat és intézményeiben, továbbá a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságnál, valamint az önkormányzat működtetésében lévő oktatási intézményekben dolgozók elhelyezésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-377/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság részére biztosított szolgálati lakás bérlőjének változására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-414/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Budapest IX. kerület Ráday utca 11-13. II. 3/A. (hrsz. 37008/2/A/25) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-410/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a GB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mezey István elnök

Sz-378/2017. sz. előterjesztés

(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2017. szeptember 29.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top