2015.02.18 – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés rendelete (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

5/3-7/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I.
fordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

29/2015.29/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati
rendeletének megalkotására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

210/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2003. (IV.4.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

43/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén közterületek
azon részének kijelölésére, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

30/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

6./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

34/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak
elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

25/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Vágóhíd utca és környéke KSZT módosítás

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

Sz-64/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

9./ A Lónyay u. 25. sz. társasház „Zöld Udvar Pályázat 2014” kivitelezése

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-65/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Intézményi szelektív hulladékgyűjtés

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-68/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-69/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-42/2015.Sz-43/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

13./ Közterület használati díjelengedés iránti kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-44/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Budapest IX. kerület Ráday utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-39/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

15./ Budapest IX. kerület Tompa utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-41/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

 

Tájékoztatók:

 

1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

37/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a VVKB 2014. és 2015. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-55-56/2015. sz. előterjesztések (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2015. február 13.

Görgényi Máté s.k.
elnök

 

 

Top