2014.11.06. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a „Humanitas Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: ESZSB elnöke

172/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ A Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

171/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

3./ Kicsi Bocs óvodavezetőjének felmentési kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

181/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

178/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII.31.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

179/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata Képviselőtestületének döntése a helyi építmény-, és telek,- és idegenforgalmi adó 2015. évben történő működtetéséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

180/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági és igazgatósági tagjainak megválasztására (FESZ Kft., FESZOFE Kft., Parkolási Kft., FEV IX. Zrt.

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

170/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Az óvodai számított létszám túllépésének fenntartói engedélyezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

173/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodák pedagógus-továbbképzési programjának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

177/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

10./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

174/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Ellátási szerződés megkötése a Moravcsik Alapítvánnyal

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

175/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési intézmények szakmai munkájáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

176/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet 

 

13./ Budapest IX. Ferenc krt. 39. fszt. II. (hrsz.37532/0/A/2) szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

169/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

168/2014., 168/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2014. október 31.

 

Bácskai János s.k.

polgármester

Top