2023.12.13. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2023. december 13-án (szerda) 16.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2024. évi költségvetése (I. forduló)
242/2023., 242/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

242_23    242_2_23    242_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet 2795. számú költségvetési során lévő előirányzatok átcsoportosítására
243/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

243_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020 (X.13.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
244/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

244_23

Előterjesztő: Takács Krisztián önkormányzati képviselő

4./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek deregulációjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására (egyfordulóban)
247/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

247_23

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

5./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetéséről és az önkormányzati feladatellátásának önkormányzati költségvetési szerv által történő átvételéről szóló …/2023. (… …) önkormányzati rendelet megalkotására
248/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

248_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat a Valéria tér felújítása keretében létesült közvilágítási vagyonelem térítésmentes átadására a Fővárosi Önkormányzat részére
254/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

254_23    254_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. igazgatója

7./ Ecseri úti metrómegálló felszínének és környezetének felújításához szükséges többletforrás biztosítása
262/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

262_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. I. félévi munkaterve
256/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

256_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ A Budapest, IX. Ráday u. 16. földszint V. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség szolgalmi joggal való megterhelése
Sz-383/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_383_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Területbérleti szerződés alapján hasznosított helyiség bérlő részére történő elidegenítése
Sz-384/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_384_23_a    Sz_384_23_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-385/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_385_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Pályázat kiírása az önkormányzat tulajdonát képező idegen kerületben található üres lakások tulajdonjogának megszerzésére
Sz-386/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés hosszabbítása
Sz-387/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_387_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a szociális alapon, a költségelven, a piaci alapon, valamint a családon belüli, illetve kapcsolati erőszak áldozatai részére bérbe adható lakások számáról
259/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

259_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Tájékoztató a GKB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-389/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Budapest, 2023. december 7.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top