2023.02.14. – József Attila Városrészi Önkormányzat

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a József Attila Városrészi Önkormányzat 2023. február 14-én (kedd) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: József Attila-lakótelepi Közösségi Ház, IX. Toronyház u. 3/b

Napirendi javaslat:

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
30/2023., 30/2/2023.sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

30_23    30_2_23    30_3_23    30_23_M01    30_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
37/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

37_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

3./ Javaslat a Gyáli úti MÁV-telep csatorna és elektromos hálózata problémáinak megoldására. Munkacsoport felállítására
45/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

45_23

Előterjesztő: Sajó Ákos, FIDESZ Polgári frakció

4./ Javaslat tanácsnoki pozíció létrehozására
47/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

47_23

Előterjesztő: Takács Krisztián és Torzsa Sándor önkormányzati képviselők

5./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Budapest IX. kerület 38236/413 és 38236/140 hrsz-ú ingatlanok területhasználatának rendezése, valamint új parkoló kialakítása, fenntartása és üzemeltetése tárgyában

49_23    49_23_M01

49/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Hidasi Gyula, RÖNK elnöke

6./ Az Ecseri úti metróállomás felszíni térrendezés vázlattervével kapcsolatos módosítási javaslat véleményezése
Sz-42/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_42_23    Sz_42_23_M01

Előterjesztő: Árva Péter VIK elnöke

7./ Javaslat a Távíró u. Távíró köz és Dési Huber utca közötti szakasz jobb oldalán található területén környezetbarát parkoló kialakítására
Sz-55/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_55_23

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a RÖNK 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-40/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Hidasi Gyula elnök

Budapest, 2023. február 9.

Hidasi Gyula s.k.
elnök

Top