2022.05.25. – Városgazdálkodási Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városgazdálkodási Bizottság 2022. május 25-én (szerda) 10:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
111/5-7/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

111_5_22     111_5_22_M01    111_5_22_M02    111_6_22    111_7_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
129/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

129_22    129_22_M01

(Az előterjesztés melléklete változatlan, papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ FESZ Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
133/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

133_22

(Az előterjesztés melléklete változatlan, papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Feszofe Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
134/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

134_22    134_22_M01

(Az előterjesztés melléklete változatlan, papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
135/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

135_22    135_22_M01    135_22_M02

(Az előterjesztés melléklete változatlan (kivétel üzleti terv), papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról
126/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

126_22

Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők

7./ IF Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-202/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_202_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Indokolás:
A meghívóban szereplő előterjesztésekről a Képviselő-testület 2022. május 26-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2022. május 23.

Szilágyi Zsolt s.k.
elnök

Top