2019.06.26.  – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

145/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

155/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Együttműködési Megállapodás az Egészséges Budapest Program Dél-pesti Centrumkórház fejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati ingatlankiváltásról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

157/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

4./ Okos tantermek kialakításának támogatása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

159/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A Ferencvárosi Vasutas Sportkör által megvalósítandó kézilabdacsarnok létesítéséhez szükséges önrész biztosításához támogatás nyújtása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

168/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

6./ A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

154/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Alapítványi támogatási kérelmek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Bácskai János polgármester

161/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

153/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító okiratának, SZMSZ-ének, és Szakmai Programjának módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

162/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

152/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-261/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

12./ Javaslat az 1. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-244/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat a 19. háziorvosi körzet működtetésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-273/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat a 24. számú háziorvosi körzet működtetésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-245/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat a 2019. évi alapellátási pályázatok elbírálására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-246/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Támogatási kérelmek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester

Sz-243/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat az ESZSB 67/2019. (IV.24.) számú határozatának módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-248/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Személyi térítési díjak felülvizsgálatát követően megállapított díjak elengedése iránti kérelmek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

 

19./ Volt állami gondozott lakás iránti kérelme

Előterjesztő: Ilyés Miklós bizottsági elnök

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató az ESZSB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

 

 

Budapest, 2019. június 21.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top