2018.07.06. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ 2018. évi templompályázatok elbírálása
Sz-303/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

Sz-303/2018. sz.

 

2./ „TIMÓT UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Budapest, IX. kerület Kén utca – Gubacsi út – Határ út – Soroksári út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata elkészítésének elindítása eljárásban
Sz-304/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

Sz-304/2018. sz.

 

3./ Településrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatala
Sz-305/2018. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

4./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2017” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-306/2018. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

5./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2018” pályázat
Sz-307/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-307/2018. sz.

 

6./ Vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
Sz-308/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-308/2018. sz.

 

7./ Díjcsökkentés iránti kérelmek
Sz-312/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-312/2018. sz.; 1. sz. melléklet

 

8./ Közterület-használati kérelmek a Tompa utca területére
Sz-311/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-311/2018. sz.

 

9./ Forgalmi rend változással járó Kulturális Rendezvény kérelem
Sz-310/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-310/2018. sz. 

 

10./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelem
Sz-313/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

Indokolás:
A 2018. évi templompályázatok benyújtási határideje: 2018. június 29., a pályázatok elbírálása miatt szükséges a bizottság összehívása.

 

 

Budapest, 2018. július 4.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top