2017.12.21. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata – rendeletalkotás, valamint a kapcsolódó döntések meghozatala
281/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet
15. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

281/2017. sz.

 

2./ Budapest, IX. kerület Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elfogadása, valamint a településképi önkormányzati rendeletének megalkotása
280/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A TAK a Főépítészi csoportnál megtekinthető)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 

3./ Javaslat szolgalmi jog bejegyzéséről szóló megállapodás és együttműködési megállapodás megkötésére
279/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

279/2017. sz.

 

4./ Együttműködési megállapodás módosítása (Budapesti Húsnagyker)
270/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

270/2017. sz.

 

5./ József Attila lakótelep KÉSZ készítése
282/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

282/2017. sz.

 

6./ Javaslat településrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára
283/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

283/2017. sz.

 

7./ Javaslat járművek elhelyezésére szolgáló terület biztosításáról szóló együttműködési megállapodás megkötésére
284/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

284/2017. sz.; 1. sz. melléklet

 

8./ Javaslat a Ferencvárosi Vasutas Sportkör által megvalósítani szándékozott kézilabdacsarnok létesítésével
összefüggő döntések meghozatalára
285/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet
15. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

285/2017. sz.

 

9./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a MÁV lakótelep vízellátása tárgyában
271/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

271/2/2017. sz.

 

10./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára
kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és új pályázat kiírása
287/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

287/2017. sz.; 1. sz. melléklet

 

11./ Közterület-használati díjmentességi kérelem
289/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

289/2017. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

12./ Bakáts projekt új forgalmi rend
Sz-518/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

Sz-518/2017. sz.

 

13./ Az Örökimádás Lelkészség kérelme a védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására megítélt összeg eltérő felhasználására
Sz-519/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő:

Sz-519/2017. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

Indoklás:
A képviselő-testületi előterjesztéseket a Képviselő-testület 2017. december 21-én tárgyalja meg, melyhez szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

 

 

Budapest, 2017. december 18.

Görgényi Máté s.k.
elnök

 

Top