2015.02.19. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés rendelete (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

5/3-7/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I.fordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

29/2015., 29/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati rendeletének megalkotására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

210/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2003. (IV.4.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

43/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén közterületek azon részének kijelölésére, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

30/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

6./ A helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása (II. forduló)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

8/2-4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat Intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai ellátásának felülvizsgálatára az Áht. megváltozott rendelkezéseire tekintettel

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Zombory Miklós alpolgármester

31/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

36/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerületének névhasználatára és székhelybejegyzés engedélyezésére irányuló kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

32/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat a LÉLEK Programmal kapcsolatos további feladatok ellátására

Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő

28/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos proaktív adatszolgáltatásra

Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő

33/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Mezey István képviselő

27/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

13./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

34/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ A Budapest IX., Illatos út 3-5. szám alatti ingatlan hasznosítása, elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

24/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Megállapodás megkötése a Budapest IX. kerület, Gönczy Pál u. 2. II. emeleti, 612 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség értéknövelő beruházásainak megtérítése a korábbi bérlő, Krétakör Alapítvány részére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

22/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatási szerződéseinek jóváhagyásra, illetve közszolgáltatási szerződéseik módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

35/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

25/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

26/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Javaslat az Aranycsapat Alapítvány támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

21/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Szűcs Balázs főépítész

23/2015., 23/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

37/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2014. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

38/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tájékoztatója a nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználat 2014. évi tapasztalatairól

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

39/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2014. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

40/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi Tanács 2014. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

41/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

42/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2015. február 13.

 

Bácskai János

polgármester

 

Top