2014.11.26. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök
189/2014.; 189/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékleve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ A személyes gondoskolást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
201/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

3./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosítása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
202/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

4./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításának felülvizsgálata

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
187/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

5./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési
intézmények szakmai munkájáról

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
184/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet

 

6./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti méltányossági kérelem

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Sz-470/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Bursa Hungarica munkacsoport létrehozása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Sz-469/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Budapest, 2014. november 21.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top