2014.06.04. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/3/201494/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

129/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

125/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

4./ Javaslat feladatellátás átadására, valamint a Budapest IX. kerület Határ út 38236/11 hrsz-ú ingatlan ingyenes
tulajdonba adására a Budapest Főváros Önkormányzata részére

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

139/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. II. félévi munkaterve

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

113/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Pályázat hirdetése védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására

 

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

Sz-279/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Budapest IX. kerület Ferenc téri játszótér kerítésének kiépítése

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-251/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Határozatok módosítása

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-252/2014Sz-253/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Rendezvények megtartására irányuló kérelmek

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-255/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározásával kapcsolatos kérelmek

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-256/2014Sz-257/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Díjcsökkentésre vonatkozó kérelmek

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-258-261/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) mellékletek

 

12./ Budapest IX. kerület Ráday utca területére vonatkozó közterület használati kérelmek

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-262/2014Sz-263/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Közterület–használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-264-266/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató Ferencváros történeti városrészei rehabilitációjának 2014. évi évközi helyzetéről

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

123/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

 

Budapest, 2014. május 30.

 

Martos Dániel s.k.

elnök

Top