2014.04.23. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-172/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-171/2014. sz. előterjesztés

 

3./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-173/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

64/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység
támogatásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

65/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról
szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

72/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. melléklet

 

7./ Közszolgáltatási szerződések módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

67/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. melléklet; 2. melléklet

 

8./ Concerto Akadémia Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

52/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti
IX. tankerületével

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

70/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ A 318/2013. (XII.12.) számú határozat visszavonása és Megállapodás módosítása Budapest Főváros VIII.
Kerület Józsefváros Önkormányzatával

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

46/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával kötött Ellátási szerződés módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

62/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatával kötött ellátási szerződés megszüntetésére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

47/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2014-2015.
nevelési évre

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

48/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. önkormányzati
tulajdonú üzletrésze, valamint javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának üzletrész
felajánlása vonatkozásában

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

49/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2013. évi szociális
szolgáltatásairól

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

71/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) (A beszámoló a Szervezési Csoportnál megtekinthető); 1. melléklet; 2. melléklet

 

16./ Sport Alap pályázat meghirdetése 2014-2017. évre

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-199/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Vajdasági Ifjúsági Fórum kérelme

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-169/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Fülöp Mihály emléktábla engedélyezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-168/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 2014. évi szabadidősport pályázatának
meghirdetése – 3415. számú költségvetési sor terhére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-204/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2014.(II.18.) számú
költségvetési rendeletében a diáksportra előirányzott keretösszegének felosztása (3413. számú költségvetési
sor)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-155/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Javaslat az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszeg (3414. számú költségvetési sor)
felosztására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-201/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Javaslat Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok részére meghirdetésre kerülő 2014. évi pályázat kiírása – 3989
költségvetési sor terhére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-189/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ Javaslat a FESZGYI támogatási kérelmére a Gyermekek Átmeneti Otthona vonatkozásában

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-200/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ Javaslat a 2014. évi 3202. sz. „Roma Koncepció” költségvetési sor felosztására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-202/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Molnár Dániel támogatási kérelme

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-154/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

26./ Javaslat a 3301. sz. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat tartalék összegének felhasználására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-153/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

27 ./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ IX. Tankerületének támogatási kérelmei

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-195/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2013. évi
működéséről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

43/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Alapítvány 2013. évi munkájáról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

51/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Ferencvárosi Művelődési Központ 2014. évi rendezvény tervezete – tájékoztató

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-192/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-193/2014. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2014. április 18.

 

Illyés Miklós s.k.

elnök

 

Top