2013.05.16. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat kitüntetések adományozására

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző, HÜB, Illyés Miklós elnök

94/2013., 116-117/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi I-XII. havi gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

93/2013., 93/3/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/2013., 100/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

99/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Módosító indítvány a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

82/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

81/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

84/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ A 2013. évi kulturális tevékenységek támogatására benyújtott pályázatok tárgyalása az Mötv. 42. § 4. pontja alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

101/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ A 2013. évi egyházak és egyházi szervezetek, társadalmi és civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok tárgyalása az Mötv. 42. § 4. pontja alapján

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

102/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ A 2013. évi szabadidősport támogatására benyújtott pályázatok tárgyalása az Mötv. 42. § 4. pontja alapján

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

103/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ A 2012. évi társadalmi és civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

104/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

105/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, valamint a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltető Központ Alapító Okiratok módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

106/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

108/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 2012. évben végzett szakmai munkájáról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

114/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve

95/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

17./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

110/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ A Budapest, IX. kerület Török Pál u. 3. szám alatti Pinceszínház akadálymentesítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

98/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Javaslat a KLIK-kel történő használati megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

112/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet

 

20./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerülete intézmény átszervezésének véleményezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

113/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Javaslat támogatásokról szóló döntések meghozatalára az Mötv. 42. § 4. pontja alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

109/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2012. évi beszámolójának, a 2012. évi éves beszámolóhoz készített kiegészítő mellékletnek és 2012. évi üzleti jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Mezey István képviselő

107/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

23./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

111/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

24./ Közterületek elnevezése, átnevezése

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

119/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./

a.) Árverésre kiírandó Bp., IX. Soroksári u. 18. fszt.2. (hrsz.37921/0/A/2) szám alatti üres lakás induló árának mérséklése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

96/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b.) Az Örökimádás Lelkészség használatában álló Bp. IX. Üllői u. 75-77. B.ép. fszt.I. szám alatti helyiség bérleti díjának mérséklése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

96/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

97/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Tájékoztató a 2012. évi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Madár Éva irodavezető

93/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a térfelügyeleti kamerarendszer helyszíneinek módosításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

118/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:

A 2012. évi zárszámadás elfogadásának, valamint a parkolás feladatainak ellátására vonatkozó döntés meghozatalának érdekében szükséges képviselőtestületi ülés tartása, melynek alapján rendkívüli ülést hívok össze.

 

Budapest, 2013. május 10.

 

Bácskai János

polgármester

Top