2012.02.15. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. február 15-én (szerda) 15:00 óra
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (egy fordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

49/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

2. Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

50/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

24/7/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat)
1. sz. melléklet
24/9/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
24/10/2012. sz. előterjesztés (2012.02.14)

 

4. Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

29/2012.,
29/3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

5. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

44/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6. Közalapítványokkal kapcsolatos személyi döntések

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

53/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

7. Javaslat a Budapest IX. Mester utca 45-49. szám alatti ingatlan megosztására

Előterjesztő: Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója

42/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

 

8. Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

47/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9. Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-77/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10. VVKB ügyrendjének módosítása

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-108/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11. Színes Város Program

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

Sz-75/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12. Színes Város Program Thaly Kálmán u. 38. sz. alatti épület tűzfalának színezése

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

Sz-126/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13. Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás határidejének meghosszabbítása

Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

Sz-76/2012.
Sz-102/2012
Sz-103/2012
Sz-104/2012
Sz-105/2012
Sz-106/2012
Sz-107/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

14. Közterület-használati kérelmek

Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

Sz-114-116/2011., Sz-118-120/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-117/2012., Sz-121-122/2012. sz. előterjesztések (később kerül kiküldésre)

 

Budapest, 2012. február 10.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top