2024.04.17. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2024. április 17-én (szerda) 15.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. évi beszámolója és üzleti jelentése
81/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

81_24    81_24_M01    81_24_M02    81_24_M03    81_24_M04    81_24_M05    81_24_M06

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

2./ A FEV IX. Zrt. alaptőkéjének leszállítása
82/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

82_24    82_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton, az igazgatóság elnöke

3./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója
83/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

83_24    83_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Mechler András ügyvezető

4./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott feladatok Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat általi átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
98/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

98_24

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

5./ Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója
84/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

84_24    84_24_M01_M06

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta ügyvezető

6./ A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója
85/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

85_24    85_24_M01    85_24_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Polyák Béla igazgató

7./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-117/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_117_24_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-118/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_118_24_a Sz_118_24_M01-02_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés 5 év határozott időre történő megkötése
Sz-119/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_119_24_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a FEV IX. Zrt.-nél kontrollkörnyezet kialakításával kapcsolatban kiadott vezetői nyilatkozatról és megfelelési tanácsadói jelentésről
95/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

95_24    95_24_M01_M03

Előterjesztő: Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgatója

2./ Tájékoztató a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft-vel szemben indított NAV végrehajtás ügyében
Sz-143/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_143_24

Előterjesztő: Pápa Levente FEB Kft. ügyvezetője

3./ Tájékoztató a GKB 2024. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-120/2024. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Budapest, 2024. április 11.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top