2023.06.21. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2023. június 21-én (szerda) 14.30 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslatok:

1./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
117/2/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

117_2_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
146/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

146_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
150/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

150_23    150_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tőkeemelése
164/2023. sz. előterjesztés

164_23    164_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Javaslat a Képviselő-testület 2023. II. félévi munkatervére
160/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

160_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat a 2795. számú költségvetési sor előirányzatának átcsoportosítására
166/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

166_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Javaslat a FESZ-ben foglalkoztatott nem orvos munkavállalók béremelésére
175/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

175_23

Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

8./ Javaslat a Lónyay utca akadálymentesítésével kapcsolatban
176/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

176_23

Előterjesztő: Takács Krisztián önkormányzati képviselő

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a PEB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-217/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Kállay Gáborné elnök

Budapest, 2023. június 15.

Kállay Gáborné s.

Top