2023.03.09. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 9-én 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
59/2023., 59/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

59_23    59_2_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) sz. rendeletének módosítása
68/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

68_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

3./ Javaslat a CT diagnosztikai szolgáltatás költségeinek átvállalásáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelet megalkotására
57/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

57_23

Előterjesztő: Zombory Miklós önkormányzati képviselő

4./ Javaslat a helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról (két fordulóban)
69/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

69_23

Előterjesztő: Dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

5./ A Ferencvárosi Liliom Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
70/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

70_23

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

6./ A Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására adott magasabb vezetői megbízás meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatala
71/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

71_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
72/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

72_23

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

8./ Javaslat a felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó szándéknyilatkozat megtételére
75/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

75_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Javaslat alapítványi pályázati program elszámolásának elfogadására
62/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

62_23    62_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

10./ Bakáts Alapítvány kérelme

64/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

64_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

11./ „Közösségi hasznosítási szerződés” megkötése a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel
58/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

58_23    58_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tárgyalja: GKB

12./ Az Imre utca Ligeti György utcává történő átnevezésének véleményezése
65/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

65_23    65_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Az Imre utca védett utcanévvé minősítésének kérelmezéséről
76/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

76_23

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

14./ Közösségi költségvetés: Árvácska klub kertkapcsolatának kibővítése
63/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

63_23

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

15./ Javaslat tanácsnoki pozíció létrehozására
60/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

60_23

Előterjesztő: Takács Krisztián és Torzsa Sándor önkormányzati képviselők

16./ Javaslat a Gyáli úti MÁV-telep szemétszállítási gondjainak és a rendezetlen parkolási viszonyok megoldására
66/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

66_23

Előterjesztő: Takács Máriusz önkormányzati képviselő

17./ „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozása
55/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Városgazdálkodási Bizottság, Szilágyi Zsolt elnök

18./ „Ferencváros József Attila Díja” adományozása
56/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Takács Máriusz elnök

19./ Önkormányzati hatósági ügyek
61/2023.,61/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Haller park felújításának folytatásáról
67/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

67_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Tájékoztató a 2023. évben végrehajtott határozatokról
1/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

1_23

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Budapest, 2023. március 2.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top