2022.05.26. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án 14.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
111/5-7/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

111_5_22     111_5_22_M01    111_5_22_M02    111_6_22    111_7_22    111_8_22    111_9_22    111_10_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének módosítására
115/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

115_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
130/4/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

130_4_22

Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

4./ Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
129/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

129_22    129_22_M01

(Az előterjesztés melléklete változatlan, papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ FESZ Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
133/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

133_22

(Az előterjesztés melléklete változatlan, papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Feszofe Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
134/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

134_22    134_22_M01

(Az előterjesztés melléklete változatlan, papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
135/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

135_22    135_2_22    135_22_M01    135_22_M02

(Az előterjesztés melléklete változatlan (kivétel üzleti terv), papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Döntés a Lónyay 26. sz. alatti ingatlanról
119/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
(Az előterjesztés melléklete változatlan, papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról
126/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

126_22

Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők

10./ Döntés a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági elnökeinek és tagjainak, illetve az igazgató tanács elnökének és tagjainak javadalmazásáról
127/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

127_22

Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők

11./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázat kiírása
128/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Javaslat a 175/2022 (V. 12.) számú határozat módosítására a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítása érdekében
136/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

136_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás:
Az összehívás indoka, hogy a képviselő-testület 2022. május 12-ei üléséről lekerült a napirendek közül a gazdasági társaságok beszámolói és üzleti tervei, amelyek benyújtásának törvényi határideje május 31. Mivel a gazdasági társaságok üzleti terve nagyban befolyásolja a költségvetést, így a hivatkozott testületi-ülés napirendjéről lekerült annak módosítása és olyan előterjesztések, amelyek a költségvetést befolyásolják – célszerű ezek mielőbbi tárgyalása is.

Budapest, 2022. május 23.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top