2022.04.12. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2022. április 12-én (kedden) 16.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./Javaslat a kerületi utasvárók kihelyezése és üzemeltetése tárgyában a JC Decaux Hungary Zrt.-vel kötött megállapodás módosítására
91/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

91_22    91_22_M01    91_22_M02     91_22_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A Budapest IX. kerület Mátyás u. 15. szám alatti épület 2021. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-107/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_107_22    Sz_107_22_M01    Sz_107_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Zöld Udvar 2021 pályázati cél módosítása Közraktár utca 24. Társasház kérelme alapján
Sz-133/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_133_22    Sz_133_22_M01

Előterjesztő: Árva Péter bizottsági elnök

4./ Zöld Udvar 2021 pályázati cél módosítása a Mátyás utca 13. Társasház kérelme alapján
Sz-132/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_132_22    Sz_132_22_M01

Előterjesztő Árva Péter bizottsági elnök

Indokolás: A Budapest, IX. kerület Mátyás u. 15. szám alatti Társasház, a VIK 40/2021. (X.12.) sz. határozatával, utcai homlokzat (járulékos munkákkal) felújítás céljából 1.800.000,- Ft összegű támogatást kapott. A Társasház közös képviselője kéri a fenti határozattal megítélt 1.800.000 Ft támogatás munkanemét tető, kémény és kéményseprő járda felújítására (járulékos munkákkal) módosítani. A társasház Közös Képviselője a 2022. március 18.-án kelt levelében azzal indokolja a kérést, hogy a támogatói Megállapodás létrejöttét követően a magastető műszaki állapotáról 2022-ben készült és csatolt szakmai vélemény alapján a tető jelenlegi állapota élet- és balesetveszélyes állapotot idézhet elő. Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak a Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 30/2000.(XII.24.) számú rendelet 6. § (5) bekezdése biztosít lehetőséget a támogatásnak a pályázatban megjelölttől eltérő célra történő átcsoportosításra, amellyel összefüggésben szükséges a Bizottság döntése, és az ülés összehívása.

Budapest, 2022. április 7.

Árva Péter s. k.
elnök

 

 

 

Top