2022.03.08. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2022. március 8-án (kedden) 15.00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Javaslat a 2022. évi elidegenítési címjegyzékre
29/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat „Törd a betont” program keretében a Haller 80. (Hrsz:37280/8) terület átalakítására (Koncepcióterv bemutatása), valamint a tervezés folytatására a 4020 költségvetési sor terhére
75/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

75_22

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő

3./ a.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
66/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

66_22

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő
b.) Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
67/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

67_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ Döntés a METRODOM Green Acer Kft-vel és a METRODOM Green Betula Kft-vel kötendő településrendezési szerződés megkötéséről
65/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

65_22    65_22_M01    65_22_M02

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

5./ Döntés a MINERVA Ingatlan esernyőalap – MINERVA B7 Ingatlanfejlesztő részalap, Minerva Befektetés Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő településrendezési szerződés megkötéséről
68/2022. sz. előterjesztés(meghívóhoz mellékelve)

68_22    68_22_M01    68_22_M02

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

6./ 10 millió Fa Alapítvány támogatási megállapodás
77/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

77_22    77_22_M01    77_22_M02    77_22_M03

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

7./ Javaslat a 3056 „Közterület üzemeltetési egyéb feladatok” költségvetési sor felhasználására7
Sz-112/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_112_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Javaslat a 3057 „Fasorfenntartás”költségvetési sor felhasználására
Sz-113/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_113_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./. Javaslat a 3112 „Játszóterek karbantartása ”költségvetési sor felhasználására
Sz-106/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_106_22    Sz_106_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Javaslat a 4014 „Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitnesz eszközök, zöldfelületek felújítása” költségvetési sor felhasználására
Sz-107/2022. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Javaslat Mikromobilitási pontok tervezése feladat, valamint Ifjúmunkás u. (Dési-Pöttyös és Pöttyös-Távíró közötti szakaszok) felújítás tervezése feladat megindítására a 4121 „Felújítással kapcsolatos tervezések” költségvetési sor terhére
Sz-108/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_108_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Föld napja rendezvény
Sz-114/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_114_22

Előterjesztő: Árva Péter elnök

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a Boráros tér átalakításáról
79/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

79_22

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztés, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

2./ Tájékoztató a HÉV fejlesztésről
80/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

80_22

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

3./ „Tájékoztató a Budapesti Vegyiművek Zrt. „f. a.” Illatos úti telephelyén feltárt környezetszennyezés felszámolása tárgyában”
41/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

41_22    41_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Tájékoztató a Vágóhíd utca és környezetét érintő fejlesztésekről
81/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

81_22    81_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

5./ Tájékoztató a Lónyay Property Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásról
82/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

6./ Tájékoztató a VIK 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-71/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Árva Péter elnök

Budapest, 2022. március 3.

Árva Péter s. k.
elnök

Top