2020.01.30. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

Zárt képviselő-testületi ülés határozata

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4/2020.; 4/2/2020.; 4/3/2020.; 4/4/2020. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

          

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5/2020.; 5/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Javaslat a kerületi szabályozási tervek és építési szabályzatok egyes rendelkezéseinek jogharmonizáció célú hatályon kívül helyezéséről szóló …/2020.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

14/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

19/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

24/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2020. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a József Attila-lakótelep teljes területének parkolási övezetté nyilvánítására, valamint P+R parkoló kialakításának megvizsgálására

Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő,
Csóti Zsombor képviselő,
Hidasi Gyula képviselő,
Sajó Ákos képviselő

2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslati térfelügyeleti kamera kihelyezésére

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója

11/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Az Állami Számvevőszék 19146 számú a Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság című jelentésében foglaltak megtárgyalása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény támogatási kérelme

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat a FESZOFE Kft. és a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15/2020. sz.; 15/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16/2020. sz.; 16/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat a Ferencvárosi Munkásszálló működtetési feladatainak ellátásra

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17/2020. sz.; 17/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása céljából

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális tanácsnok

18/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2018/2019. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2019/2020. nevelési év munkaterveinek véleményezése
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet
15. sz. melléklet
16. sz. melléklet
17. sz. melléklet
18. sz. melléklet

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

20/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, valamint a Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői feladatinak ellátására vonatkozó pályázat, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

26/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat a Duna Aszfalt Kft. közterület-használati díjának elengedésére benyújtott kérelmének elbírálása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

23/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

33/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Budapest Főváros IX. kerület „BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala – Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) területére készülő Kerületi Építési Szabályzatáról” – partnerségi egyeztetés lezárása
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

27/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ A jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás tervezet jóváhagyása
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

28/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2019. évi értékelése, 2020. évi programja
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

32/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a központi főtér TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújítása és ezzel összefüggésben az Ecseri úti metrófelszín rendezésének kérdéséről

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

25/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató Ferencváros főtérének (Bakáts projekt: Bakáts tér és környezete) TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújításáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

31/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató az Új Út Szociális Egyesület 2019. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

22/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

5./ Tájékoztató a „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósításáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

34/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

 

Budapest, 2020. január 23.

 

Baranyi Krisztina
polgármester

 

Top