2018.05.23. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Ferencvárosi Egészségügyi szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázat elbírálása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

90/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

93/2018., 93/2/2018., 93/3/2018., 93/4/2018., 93/5/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/2018., 94/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

4./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója

97/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Ingatlan használati megállapodás megkötése a Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098 Budapest, Napfény utca 4.szám alatti a (38236/294 hrsz) telek javára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

104/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

6./ Javaslat CF Pharma Gyógyszergyártó Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

114/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2017. évi beszámolója és 2018. évi üzleti terve és könyvvizsgálóinak megválasztása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója

101/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

8./ Javaslat a 3. díjtételű kerületi parkolási zóna módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója

115/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Döntés Szakmai Véleményező Bizottság összetételéről, valamint tájékoztatás a FEV IX. Zrt. által „a közterületi fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése tárgyában” kiírandó közbeszerzési eljárások koncepciójáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója

116/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat ingatlan adásvételi szerződések módosításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója

117/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ A Tetőtől Talpig Fejlesztő Alapítvány közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

107/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ FESZOFE Kft. alapító okirat módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

99/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

13./ A közérdekűvé nyilvánított Szent Rafael Caritas Alapítvány részére helyiség biztosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-202/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-203/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-204/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Piaci alapon bérbe adott lakások lakbéremelése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-205/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17. / Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság részére biztosított szolgálati lakások bérlőváltozására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-231/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-206/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-207/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Budapest, IX. kerület Ráday utca 18. I. 7/A (hrsz. 36825/0/B/21) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-232/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila elnök-vezérigazgató

113/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a GB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról

Sz-208/2018. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Mezey István elnök

(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2018. május 18.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top