2017.05.24. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

116/2017., 116/2/2017., 116/3/2017., 116/4/2017., 116/5/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

117/2017., 117/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Budapest, IX. ker. Vaskapu. u. 32. (Tóth Kálmán u. 21.), és Budapest, IX. ker. Vaskapu u. 34. szám alatti ingatlanok elidegenítésének ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

118/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Peren kívüli egyezség a Mamma Jazz Klub Kft. helyiségügyében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

119/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2016. évi beszámolója és 2017. évi üzleti terve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója

121/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

6./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzat felé a fizető várakozási övezettel kapcsolatban

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója

135/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

7./ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Együttműködési Megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

130/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Bp. IX. Haller utca 26. fszt. IV. sz. alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség közérdekűvé nyilvánított szervezet részére történő biztosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-243/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Közös tulajdonú helyiség elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-244/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-245/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdése alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-246/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-252/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőrök elhelyezésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-247/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Lakás bérbeadása pályázaton kívül, piaci lakbér megállapítása mellett

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-248/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Piaci alapon bérbeadott lakások lakbérének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-253/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-254/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-249/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ A Gazdasági Bizottság GB 303/2014. (XII.17.) határozatának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-250/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ A Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-251/2017., Sz-251/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila elnök-vezérigazgató

120/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a GB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mezey István elnök

Sz-235/2017. sz. előterjesztés

(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2017. május 19.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top